Sorumluluk Reddi

Sorumluluk Reddi

Pilsan Elektronik web sitesi sorumluluk reddi, taraflarca bir hukuki ilişkide uygulanabilecek ya da zorunlu hale getirilebilecek hakları ve yükümlülükleri belirlemek ve sınırlandırmak için tasarlanmış olan bir beyandır.

Metin, fotoğraflar, grafikler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere her Pilsan Elektronik web sitesinde kullanılan tüm materyaller teknik hatalar, yazım yanlışlıkları ya da başka tür hatalar ve yanlışlıklar içerebilir. Pilsan Elektronik, bu tür hatalar ya da yanlışlıklar için sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm Pilsan Elektronik web sitelerindeki materyaller ve bilgiler, genel bilgi amaçlarıyla ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Pilsan Elektronik; doğruluk, başlık, ihlal durumunun olmaması konularında garanti veya özel bir amaç için pazarlanabilirlik ya da bu amaca uygun olma konularında zımni garanti dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere açıkça ifade edilmiş biçimde ya da zımni olarak hiçbir garanti vermemektedir. Herhangi bir Pilsan Elektronik web sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerin sonuçlarından Pilsan Elektronik’ı sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. 

Buna ilaveten, herhangi bir Pilsan Elektronik sitesinde yer alan bilgilerin, yazılımın ya da Pilsan Elektronik web sitelerinden erişilebilen herhangi başka bir materyalin eksiksiz ya da hatasız olduğuna, bilgisayar virüsü veya başka zararlı bileşenler içermediğine dair hiçbir şekilde herhangi bir garanti vermez.  Pilsan Elektronik bu materyaller üzerinde herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Pilsan Elektronik Materyalleri güncelleme garantisi vermez.

1. Hükümlerimizin Kabulü

Bu belgede toplu şekilde “Hizmetler” olarak atıfta bulunulan Pilsan Elektronik yazılımlarını, hizmetlerini ve web sitelerini kullanmanız, size Pilsan Elektronik tarafından sağlanan Hizmetlerden (ayrı bir yazılı anlaşma kapsamında) yararlanmanız, siz ve Pilsan Elektronik arasındaki yasal anlaşmanın hükümlerine tabidir. “Pilsan Elektronik” firma iş merkezi Esenkent, Pilsan Plaza, Erzincan Cd. No:22, 34776 Dudullu Osb/Ümraniye/İstanbul’da bulunan Pilsan Elektronik Ltd. Şti. anlamına gelir. Bu belge, anlaşmanın nasıl yapıldığını ve bazı hükümlerini açıklar.

Pilsan Elektronik web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederek, görüntüleyerek, erişerek ya da hizmetlerin veya oluşturulan, toplanan, derlenen veya Pilsan Elektronik’a gönderilen bilgilerin herhangi birini kullanarak, aşağıdaki Hizmet Hükümleri ve Koşullarına tabi olmayı kabul etmiş sayılırsınız. Hükümlerimize tabi olmak istemezseniz tek seçeneğiniz Pilsan Elektronik sitelerini ziyaret etmemek, incelememek ya da Pilsan Elektronik Hizmetlerinden yararlanmamaktır. Bu Hükümlerin, siz ve Pilsan Elektronik arasında bağlayıcı bir yasal anlaşma teşkil ettiğini kabul eder, onaylar ve bilginiz dahilinde olduğunu teyit eder ve Pilsan Elektronik’i kullanmanız nihayetinde bu anlaşmayı kati olarak kabul ettiğinizi beyan edersiniz. 

2. Hizmet Koşulları

Pilsan Elektronik’ın kendi takdirine göre ve size bildirmeksizin, içinde yer alan herhangi bir bilgiye erişmenizin engellenmesiyle sonuçlansa bile Hizmetlerini değiştirme, iyileştirme ya da sonlandırma yetkisi olduğunu kabul eder ve bilginiz dahilinde olduğunu teyit edersiniz. Buna ilaveten, Pilsan Elektronik’ın size iştirakler ya da bağlı teşebbüsler aracılığıyla Hizmetler sağlama yetkisi olduğunu kabul eder ve bilginiz dahilinde olduğunu teyit edersiniz.

3. Mülkiyet Hakları

Pilsan Elektronik’ın tescilli markalar, hizmet markaları ve patentlerinin fikri mülkiyet yasaları ile uluslararası fikri mülkiyet anlaşmalarıyla korunan mülki ve gizli bilgiler içerdiğinin bilginiz dahilinde olduğunu teyit ve kabul edersiniz. Pilsan Elektronik size içeriğini çevrimdışı, kişisel ve ticari olmayan kullanımlarla görüntüleme ve içeriğinin kısımlarından tek bir kopya alma yetkisi verir. İçeriğimiz yazılı iznimiz olmadan satılamaz, çoğaltılamaz ya da dağıtılamaz. Üçüncü tarafa ait herhangi bir marka, hizmet markası ya da logo ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Burada özel olarak belirtilmeyen diğer haklar saklıdır.

4. Anlaşmanın Feshi

Bu anlaşmanın hükümleri, taraflardan biri bildirimde bulunulmaksızın herhangi bir sebeple anlaşmayı feshedene dek geçerliliğini sürdürür. Geçerliliği devam eden hükümler, bu anlaşmanın feshedilmesinden etkilenmez.

5. Garanti Reddi

Pilsan Elektronik kullanımınızın sorumluluğunun tamamen kendinize ait olduğunu, Hizmetlerin “Oldukları gibi” ve “Kullanılabilir” şekilde sunulduğunu kabul eder ve onaylarsınız. Pilsan Elektronik, Pilsan Elektronik web sitesinin, bilgilerinin, içeriğinin, materyallerinin ya da ürünlerinin işletiminde herhangi bir açık ya da zımni garanti, onay ya da temsil sağlamaz. Sağlanmayan garantiler arasında, pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ve ihlal durumunun olmaması konularında zımni garanti dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetlere erişimin ya da hizmetlerin kullanılmasının kesintisiz veya hatasız olacağının garantisi ve hizmetteki aksaklıkların düzeltileceği garantisi de bulunmaktadır.

6. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Pilsan Elektronik’ın ve tüm iştiraklerinin veya bağlı teşebbüslerinin hiçbir durumda doğrudan, dolaylı, kazara, rastlantısal ya da örnek niteliğindeki herhangi bir hasardan sorumlu tutulamayacağını kabul eder ve onaylarsınız. Bunlara, hizmetin bilginin yanlış kullanımından, bu hizmetlerin ya da bilginin kalıcı ya da geçici olarak erişilemez durumda olmasından, herhangi bir bilginin silinmesi ya da kötüye kullanılması veya herhangi bir bilginin ya da içeriğin depolanmasında bir hata yapılmasından kaynaklanan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kâr kayıpları, işin kesintiye uğraması, iş itibarı ya da iyi niyet kaybı, programlar ile bilgilerin kaybolması ya da diğer manevi kayıplar da dahildir. Yukarıdaki kısıtlama, Pilsan Elektronik’a bilgi verilsin ya da verilmesin veya Pilsan Elektronik bu tür hasarların olasılığının farkında olsun ya da olmasın geçerlidir. Sorumluluğun reddine veya sınırlandırılmasına bağlı ya da kazara hasarlar için izin verilmeyen yargı yetkilerinde, Pilsan Elektronik’ın sorumluluğu hukukun izin verdiği en geniş kapsamda kısıtlanmıştır.

7. Yargı yetkisi

Bu anlaşma ya da Pilsan Elektronik kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir yasal sorunu çözmek için yalnızca Pilsan Elektronik tarafından belirlenen ülke, devlet, eyalet ya da bölgenin mahkemelerinin kişisel ve münhasır yargı yetkisine uyacağınızı açıkça kabul eder ve onaylarsınız. Yargı yetkisine sahip olan mahkeme anlaşma koşullarının herhangi birinin geçersiz olduğuna hükmederse koşul Hükümlerden kaldırılır ve kalan Hükümler geçerli olmaya devam eder.

8. Anlaşmanın Bütünlüğü

Yukarıdaki Hükümlerin, siz ve Pilsan Elektronik arasındaki genel anlaşmanın bütünlüğünü teşkil ettiğini kabul eder ve onaylarsınız. Diğer hizmetleri, bağlı Hizmetleri ya da üçüncü taraflara ait içeriği veya materyali kullandığınızda ilave Hükümlere tabi tutulabilirsiniz.

9. Hükümlerde Değişiklikler

Pilsan Elektronik bu Hükümleri kendi takdirine göre ve bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman düzenleme hakkını saklı tutar. Hükümlerimizdeki değişiklikler, yayınlandıkları gün itibariyle yürürlüğe girer ve Hükümlerde yapılan herhangi bir değişiklik sonrasında devam eden Pilsan Elektronik kullanımınız, anlaşmanızın bunlar tarafından bağlayıcılığı bulunduğu anlamına gelir.

1 Ocak 2023

Yazıyı paylaş :

Sorunuz mu var ?

Hemen bizimle iletişime geçin!

1998 yılından kurulan “Pilsan Elektronik” kurulduğu günden bu güne kadar kendine ilke olarak güven, kalite, süreklilik ve yeniliği temel edinmiştir.

Sektördeki Yenilikleri Önce Siz Öğrenin!

Pilsan Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır.

error: Bu içerik kopyalanamaz! (Pilsan Elektronik)